supervision

• er et vigtigt reflektionsrum, når man arbejder med reflektioner.

• kan være medvirkende til at øge din evne til at være rummelig og empatisk.

• kan give dig større indsigt i dig selv og din fagpersonlige identitet.

• kan være med til at skabe mere trivsel på arbejdspladsen.

• kan være med til at forebygge stress og udbrændthed.

Jeg arbejder ud fra det der hedder fagpersonlig supervision. Det betyder at supervisanten inviteres til, ikke kun at forholde sig til ”sagen”, men også at se på, hvad det gør ved supervisanden.

Hvem er supervison for?

Jeg tilbyder supervision til grupper og individuelle, f.eks. inden for social- og sundhedsområdet, dag-og døgninstitutioner, og inden for psykiatrien.