GruppeTERAPI

Formålet er at fremme forståelsen af dig selv og bearbejde følelsesmæssige konflikter, samt at arbejde med kendskab til eget følelsesliv, mentaliseringsevne og -svigt.

Tillige at mindske dine symptomer og åbne for personlig vækst, samt hjælpe dig til en forståelse af egen og andres indre verden.

Du vil via gruppen få et bedre kendskab til den måde du indgår i grupper i dagligdagen. For eksempel hvordan du fungerer i grupper på arbejdet, uddannelse, i fritiden, blandt venner og familie.

Vi arbejder med udveksling af tanker, følelser og fantasier i gruppen og på den måde undersøger vi, hvordan disse kommer i spil i gruppen.

Der er tavshedspligt over for de oplysninger du får, som deltager i en gruppe.

Hvad er gruppebehandling?

Gruppeterapi tager afsæt i din person, og i de oplevelser og erfaringer, du har haft i relation med andre mennesker. Du vil opleve en fælles forståelse i gruppen og opdage, at du ikke er den eneste med følelsesmæssige udfordringer som f.eks. et lavt selvværd, skyld og skam.


Gruppen har en størrelse på 7-8 medlemmer, og sammen undersøger og arbejder vi med udveksling af tanker, følelser og fantasier i gruppen.


En gruppesession varer 1½ time, 1 gang ugentligt. Varigheden af forløbet strækker sig som udgangspunkt over 1 år, da det tager tid, at gennemarbejde sine personlighedsmæssige problemer.

EFTER ENDT TERAPIFORLØB UDTALER KLIENTER