Individuel terapi

Jeg tilbyder individuel terapi i forbindelse med:

• Depression, tristhed, humørsvingninger
• Manglende selvværd – mindreværdsproblemer
• Dårlig relationer mellem relationer – partner, forældre, søskende
• Angst – præstationsangst
• Ensomhed og isolation
• Stress og overbelastning
• Sorg
• Selvskadende adfærd, f.eks spiseforstyrrelser, cutting
• Seksuelle problemer – se særskilt blok

Terapien kan både være et mere langvarigt forløb, hvor vi arbejder med vækst, selvindsigt og udvikling. Terapien kan være mere afgrænset ved konkrete problemstillinger.

Hvad er individuel terapi?

Individuel terapi henvender sig til mennesker, som på forskellig måde og i forskellig grad lider under konflikter eller udfordringer i tilværelsen med andre, i arbejdslivet eller privat.

Via samtalen øger du bevidstheden og forståelsen af egne tanker og følelser og der fokuseres på hvordan de udspiller sig relationelt.

At finde årsagerne til det, som er problematisk eller besværligt. Ud fra en større selvforståelse kommer du til at arbejde med nye veje til at håndtere følelser og problemer.

Varigheden af et individuelt terapiforløb er meget forskelligt afhængig af udfordringerne.           

Efter endt terapiforløb udtaler klienter