Familieterapi

I familieterapi arbejder jeg blandt andet med:

• Mistrivsel hos en eller flere i familien.
• Uenighed om børneopdragelse.
• Uenighed om grænsesætning.
• Dårlig og uhensigtsmæssig kommunikation i familien.
• Vanskeligheder i forbindelse med etablering af en sammenbragt familie.
• Vanskeligheder med forældresamarbejdet.
• Forskellige normer og værdier og uenighed om disse.
• Sygdom i familien psykisk eller fysisk.
• Skilsmisse
• Dødsfald og sorg
• Arvesager

Hvad er familieterapi?

Familieterapi er en form for psykoterapi, hvor flere familiemedlemmer møder op sammen. Behandlingsformen tager afsæt i familierådgivning, men rådgivningen adskiller sig typisk fra de almindelige former for familierådgivning, da jeg i større grad arbejder med en terapeutisk og indsigtsgivende tilgang, hvor vi går mere i dybden med problematikkerne.


Ofte er et af formålene med familieterapi at løse indbyrdes problematikker i familien.  Det kan dreje sig om en problematik hos et enkelt familiemedlem, som familien ønsker at forstå og håndtere bedst muligt.


Familieterapi og -rådgivning tilbydes familier, sammenbragte familier og enlige forældre med børn.

Familieterapiens varighed varierer meget, alt afhængig af indholdet.